7/24 Hizmet, 5 Dk. İçinde Fiyat Teklifi, Tüm Dillerde Yeminli Tercüme

+90 312 426 55 06

İngilizce Türkçe Tercüme

Her dilin kendine has özellikleri bulunmakta, cümle kuruluşlarından anlamlandırma işlemlerine kadar farklı konu başlıklarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. İngilizce de Türkçeye göre faklı bir gramer yapısına sahip olmakta ve özellikle kullanılan eklerle kelime anlamları çok fazla değişebilmektedir. Bu açıdan farklı alanlardaki metinlerin anlamlandırılabilmesi için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulacaktır. İngilizce Türkçe tercüme alanında teknik konulardan, hukuki metinlere, sağlık alanındaki uzmanlık gerektiren belgelerden, web dünyasındaki araştırmalardan daha fazla fayda alınmak için yapılan bilimsel araştırmalara kadar pek çok başlık altında çeviriler yapılmaktadır.

Ticari anlamda düşünüldüğünde girişimci bir ruha sahip tüm işletmeciler yurt dışına açılmaya çalışmakta, ancak bu alanlarda uzman kişiler tarafından verilen tercümanlık hizmetlerinin tercih edilmesi ile yabancı firmalarla ilişkilerde istenilen frekans yakalanabilmektedir. Tercümanlık büroları İngilizce dâhil olmak üzere pek çok dil üzerinden çeviri hizmetleri sunmaktadır. Tercüme hizmetleri arasında noter yeminli tercümeler bulunmakta; yapılan çevirilerin yasal bir zeminde karşılığı olması anlamına gelmektedir. Pasaport, mahkeme kararları, ikametgâh senetleri, savcılık belgeleri gibi dökümanlar da bu hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 İngilizce Türkçe tercüme hizmetleri arasında en çok kullanılanlar arasında yazılı tercümeler bulunmakta; resmi evrak çevirileri, konsolosluk çevirileri, sektörel çeviriler, reklam çevirileri, gümrük belgeleri çevirileri gibi başlıklar altında çok fazla hizmet talebi bulunmaktadır. Yazılı tercüme hizmetleri veren kişilere mütercim denilmekte ve belirli bir alanda sorunsuz tercüme yapabilmek için kişilerin o alanda beş yıl çalışarak uzmanlaşması gereklidir. Sözlü tercüme hizmetleri arasında ise hizmetler veren tercümanlar; resmi toplantılar, seminerler, tapu satışları gibi farklı alanlarda kar sağlayacak hizmetler verilmektedir.

Bazı durumlarda özellikle resmi evrakların kurum ve kuruluşlarca hizmete konulmasında bu hizmet çok daha önemli olmakta ve verilen hizmetlerin noter tasdikinin olması ile çevrilen tüm belgelerde sorunsuzluk sağlanmaktadır. Yapılacak tercümeler resmi kurumlarla ilişkilendirilen evraklar ile ilgili olduğunda çoğu zaman hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle verilen hizmetlerin noter tasdiki olması ile beraber tüm işlemlerde profesyonellik sağlanmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde ikinci dil olarak İngilizce konuşulmakta ve farklı amaçlar için ihtiyaç duyulan çevirilerde en çok İngilizce Türkçe tercüme hizmetleri talep edilmektedir. Tercümelerde bu işi yapan bireylerin gerekli donanımlara sahip olması çok önemli olmakta, dilin tüm inceliklerine hâkim alanında uzmanlaşmış tercümanların vereceği hizmetler, her zaman için kalite özellikleri içerecektir.

Teknik anlamda yapılan tercümeler de özellikle dikkat edilmesi gereken detaylar bulunmakta, sözlük anlamı kesinlikle metinlerin uygun anlamalarını karşılamamaktadır. Dile çok iyi bir şekilde hâkim olmanın yanında çeviri yapılan alanda da eğitimlerin alınmış olması, çevirilerin hakkının verilmesini sağlayabilecektir. Web sitelerinin ya da reklam metinlerinin çevirilerinde mutlaka işin uzmanı olması gereklidir. Hedef kaynağın aynı anlamı ile çevrilebilmesi için metinde genel olarak anlatılan duygu ve düşüncenin tam olarak analiz edilmesine bağlıdır.

Comments are closed.