7/24 Hizmet, 5 Dk. İçinde Fiyat Teklifi, Tüm Dillerde Yeminli Tercüme

+90 312 426 55 06

Yeminli Tercüme

Firmaların artış gösteren faaliyetleri ve ilişkileri aynı zamanda şahısların da diğer ülkelerle artış göstermek olan bireysel anlamda ilişkileri nedeniyle yeminli tercüme hizmeti, artık geçmiş yıllara nazaran çok önemli bir hale gelmiş ve bu önemi artırarak devam ettirmektedir.

Yeminli tercümeler ise her tercüman tarafından değil sadece belirli tercümanlar tarafından yapılabilmektedir. Yeminli tercüme hizmeti sağlamakta olan tercümanlar; noter huzurunda yeminleri olan ve noterden zaptlarını almış olan yeminli tercümanlardır. Yeminli tercümeler, özelikle metin halinde yapılan yeminli tercümeler; tercümeyi yapan tercümanların imzalarını ve kaşelerinin belge üzerinde olması vasıtası ile bu niteliğe sahip tercümelerdir.

Yeminli Tercümelerin İşlem Aşamaları

Yeminli tercümeler resmi makamlarca ve hukuki olarak bağlayıcı bir nitelikte olmaları ile birlikte hataya yer olmayan tercümelerdir. Bu nedenle yeminli tercümeleri yapacak olan tercümanlar ilk olarak dile hakim olmalı ve daha sonra tercümenin yapılacak olduğu alan üzerine hakim olma özelliklerini gösterebilmelilerdir. Bu haliyle çok ciddi bir sorumluluk bilince gerektiren yeminli tercümelerde yapılacak olan kontroller önemlidir.

Yeminli tercümelerin geçtiği işlemler ise sırasıyla şu şekilde olmaktadır;

1-Müşterilerin istedikleri yeminli tercüme hizmetinin detaylarıyla birlikte belgeleri yeminli tercüme hizmeti vermekte olan tercümanlara veya bürolara sunması,

2-Yeminli tercüme gerektiren belgelerin, yeminli tercümanlar tarafından incelenmesi,

3-İncelenen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından doğru bir şekilde hedef dile fiziki olarak çevrilme aşaması,

4-Yeminli Tercümelerin tamamlanması ve yeminli tercüman tarafından ön kontrol,

5-Yeminli tercümelerin editör onayına sunulması,

6-Editör onayından geçen yeminli tercümelerin notere sunulması

7-Noter onayı,

8-Yeminli Tercüme değerinde olan tercümelerin müşterilere sunuluşu.

Büyük öneme sahip olan yeminli tercümelerin tüm bu aşamalardan tek tek geçmesi ise oldukça önemli bir konudur. Bu işlemlerden geçen yeminli tercümelerde hataya yer olmaz.

Yeminli Tercümede Kalitenin Önemi

Yeminli Tercüme için önemli olan noktalardan bir diğeri de kesinlikle kalitedir. Kaliteli yeminli tercümeler özellikle firmalar için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Anlaşma, sözleşme veya sözlü olarak yapılacak olan yeminli tercüme hizmetinde firmanın muhatabı olan karşı firma veya kişilere yapılacak olan kaliteli tercüme hem firmanın markasal değerini artırır hem de güçlü iş ilişkileri sağlar.

Comments are closed.